KUMARI, NJË VARTËSI E HESHTUR ANALIZË STATISTIKORE ME VARIABLA LATENTË RASTI I RINISË KORÇARE