LIGJITIMITETI INSTITUCIONAL NË PROCESET E TRANZICIONIT POST-KOMUNIST. RASTI I SHQIPËRISË 1990+20