Lista e dokumenteve që administrohen nga UT me afatet e ruajtjes – UNIVERSITETI I TIRANËS

Lista e dokumenteve që administrohen nga UT me afatet e ruajtjes