Marrëveshje Bilaterale 2012 – 2015 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshje Bilaterale 2012 – 2015

Marrëveshjet Bilaterale 2012-2015
Nr. Institucioni Lloji i marrëveshjes
1 Universiteti i Torinos Marrëveshje bashkëpunimi për Masterin Profesional në IT Business Process Management (UniTI) dhe për Masterin në Information Technology and Business Process Management (UniTO)
2 Universiteti i Torinos Marrëveshje bashkëpunimi për Masterin Profesional në Financë, Accounting and Auditing (UNITI) dhe për Masterin në Auditing e Control (UNITO)
3 Universiteti i Torinos; Universiteti i Prishtinës Marrëveshje për një tezë të përbashkët  Kërkimore Doktorature
4 Universiteti Euro College, Strugë Memorandum bashkëpunimi
5 Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti i Shkencave Menaxherale të Universitetit “G. D’Annunzio”- Chieti – Pescara Marrëveshje bashkëpunim  me Qendrën Universitare të Kërkimit La.S.I.T” (Laboratori i Sociologjisë të Aplikuar mbi Kompanitë dhe Territorin)
6 Universiteti i Shkencave të Aplikuara Kodolanyi Janos, Hungari Memorandum mirëkuptimi
7 Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit (ZSHDA) Memorandum bashkëpunim
8 Universitetit Stendhal Marrëveshje kuadër bashkëpunimi
9 University of Teacher Education (State of Vaud, Sëitzerland) Memorandum mirëkuptimi
10 University of Florida Marrëveshje bashkëpunimi
11 Universiteti Ataturk Memorandum bashkëpunimi
12 Universiteti i Salentos, Itali Marrëveshje e bashkëpunimit ndërkombëtar
13 Universiteti Tianjin i Financës dhe Ekonomisë (TUFE),Kinë Memorandum mirëkuptimi
14 Universiteti i Napolit Frederiku II Marrëveshje bashkëpunimi
15 Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, Tiranë Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor
16 Univeristeti i Torinos (Departamenti i Menaxhimit) Marrëveshje bashkëpunimi
17 Universiteti I Strasburg / Unistra Francë Marrëveshje bashkëpunimi ndërkombëtar për zbatimin e një programi trajnimi
18 Fondacionit Shqiptaro – Amerikan për zhvillim Memorandum mirëkuptimi
19 National Institute of Nuclear Physics (INFN), Italy Marrëveshje kuadër
20 Mississippi State University Memorandum mirëkuptimi
21 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës Marrëveshje bashkëpunimi
22 DM Consulting Services Albania Marrëveshje bashkëpunimi
23 Aristotle University of Thessaloniki Shtojca 2 e marrëveshjes për bashkëpunim akademik
24 Universiteti i Lodz, Poloni Marrëveshja bazë për bashkëpunim
25 Universitetit për të Huaj i Sienës Marrëveshje bashkëpunimi
26 Universiteti St. Cyril dhe St. Methodius i Veliko Turnovo Marrëveshje bashkëpunimi
27 Universiteti Ataturk Memorandum bashkëpunimi
28 Universiteti Epoka, Tiranë Memorandum mirëkuptimi
29 Universiteti i Sapienzas, Romë Protokolli ekzekutiv i marrëveshjes së përgjithshme për bashkëpunim

 

30 Universiteti i Camerinos, Itali Rinovimi i marrëveshjes së bashkëpunimit
31 Universiteti I Mjekësisë Tiranë Marrëveshje bashkëpunimi
32 Univeristeti i Mitrovicës , Kosovë Marrëveshje bashkëpunimi
33 Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” Marrëveshje bashkëpunimi
34 Universiteti i Republikës San Marino Marrëveshje bashkëpunimi
35 Univeristeti Macerata, Itali Marrëveshje bashkëpunimi
36 SHLP Mesdhetare e Shqipërisë Marrëveshje bashkëpunimi
37 Universiteti i Craiova Marrëveshje për bashkëpunim akademik
38 Yunus Social Business GmbH Memorandum mirëkuptimi
39 Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë Marrëveshje bashkëpunimi
40 Univeristeti Macerata, Itali Marrëveshja e bashkëpunimit shkencor dhe didaktik
41 Universiteti Hëna e Plotë (BEDËR) Memorandum mirëkuptimi
42 University of Milano-Bicocca Marrëveshje bashkëpunimi
43 Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë Marrëveshje bashkëpunimi
44 Qendra Protik Memorandum bashkëpunimi
45 Beijing Foreign Studies University Marrëveshje zbatimi për zhvillimin e Institutit Konfuci në Universitetin e Tiranës
46 Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale Marrëveshje bashkëpunimi
47 Agjensia Universitare e Frankofonisë dhe Ambasada e Francës në Shqipëri Marrëveshje
48 Gjykata e Rrethit Gjygjësor, Tiranë Memorandum bashkëpunimi
49 Gjykata e Rrethit Gjygjësor, Elbasan Marrëveshje bashkëpunimi
50 Fondacionit EDS Marrëveshje bashkëpunimi
51 Universita Degli Studi Genova Marrëveshje akademike e bashkëpunimit
52 Aristotle University of Thessaloniki Rinovimi i marrëveshjes për bashkëpunimin akademik
53 Agjensia Universitare e Frankofonisë Marrëveshje
54 Agjensia Universitare e Frankofonisë Marrëveshje partneriteti
55 Universiteti i “Tor Vergata”, Rome Marrëveshja e bashkëpunimit kulturor dhe shkencor
56 Universiteti i Prizrenit Marrëveshje bashkëpunimi
57 Universiteti i Prishtinës Marrëveshje bashkëpunimi
58 Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Drejtësisë dhe OSBE Memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e një diplome master të avancuar në “Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë”
59 St.Cyril and Methodius University, Skopje Marrëveshje për bashkëpunim akademik
60 Universiteti i Poitier, Francë Marrëveshje bashkëpunimi
61 Institucioni Robert Sorbon Marrëveshje bashkëpunimi
62 Këshilli i Qarkut Tiranë Memorandum bashkëpunimi
63 Universiteti Hacettepe, Ankara, Turqi Marrëveshje për bashkëpunim akademik dhe shkëmbim
64 Kolegji Universitar Gjovik, Norvegji Memorandum mirëkuptimi
65 Universiteti Gediz, Izmir, Turqi Marrëveshja e Bashkëpunimit Ndërkombëtar
66 Universiteti Aristotel i Selanikut Rinovimi i Marrëveshjes për bashkëpunimin Akademik