Marrëveshje bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës në vitin akademik 2019-2020 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshje bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës në vitin akademik 2019-2020

Marrëveshje bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës në vitin akademik 2019-2020

Nr. Institucioni Lloji i marrëveshjes Fusha e Bashkëpunimit
 

BISU (Beijing International Studies University)

Marrëveshje bashkëpunimi  Mësimi i gjuhës shqipe 
2 Universiteti i Torinos, Itali Marrëveshje bashkëpunimi Master i përbashkët: Gjuhët në fushën e zhvillimit turistik të territorit 
3 Universiteti i Europës Juglindore, Maqedoni e Veriut Memorandum bashkëpunimi E përgjithshme
4 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, UT, Rezidenca studentore Nr.1 Marrëveshje bashkëpunimi Për ofrimin dhe mbështetjen e kursit veror të gjuhës shqipe për studentët e huaj
5 OSCE, UT, FHF dhe Departamenti i Gazetarisë FHF Memorandum mirëkuptimi Për modernizimin e procesit të edukimit për studentët e fushës së gazetarisë
6 UT, Universiteti i Strasburgut, FGJH dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Strasburg Marrëveshje bashkëpunimi Pë realizimin e Masterit të përbashkët në Përkthim dhe Interpretim
7 Universiteti Paris 13, Francë Marrëveshje bashkëpunimi kuadër E përgjithshme
8 Universiteti Politeknik i Tiranës Marrëveshje bilaterale E përgjithshme
9 AADF Marrëveshje bashkëpunimi Clean Score
10 OSCE Memorandum mirëkuptimi Ndërtimi i kapaciteteve të Institucioneve Shqiptare dhe profesionistëve në fushën e drejtësisë tranzitore, përmes krijimit të Qendrës për Drejtësi dhe Transformim
11 Universiteti i Sporteve Marrëveshje bashkëpunimi E përgjithshme
12 Agjencia Kombëtare e Diasporës Marrëveshje bashkëpunimi Për kriteret e dhënies së bursave për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare, për të studiuar në Republikën e Shqipërisë për vitin akademik 2020-2021