MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË KUADRIN EVROPIAN DHE ADOPTIMI NGA SHTETI SHQIPTAR – UNIVERSITETI I TIRANËS

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË KUADRIN EVROPIAN DHE ADOPTIMI NGA SHTETI SHQIPTAR