MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME KLIENTIN NË SEKTORIN BANKAR (FOKUS QARKU I VLORËS – BANKAT E NIVELIT TË DYTË) – UNIVERSITETI I TIRANËS

MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME KLIENTIN NË SEKTORIN BANKAR (FOKUS QARKU I VLORËS – BANKAT E NIVELIT TË DYTË)