MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME KLIENTIN NË SEKTORIN BANKAR (FOKUS QARKU I VLORËS – BANKAT E NIVELIT TË DYTË)