MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME KLIENTIN NË SEKTORIN BANKAR (FOKUS QARKU I VLORËS - BANKAT E NIVELIT TË DYTË) - UNIVERSITETI I TIRANËS

MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME KLIENTIN NË SEKTORIN BANKAR (FOKUS QARKU I VLORËS – BANKAT E NIVELIT TË DYTË)