Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, The United Kingdom, Ukraine, Albania and Czech Republic, - MAD; - UNIVERSITETI I TIRANËS

Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, The United Kingdom, Ukraine, Albania and Czech Republic, – MAD;

Titulli: Emigrantët, analiza e debatit mediatik për migrantët në Poloni, Britani të Madhe, Ukrainë, Shqipëri dhe Republikën Çeke, – MAD

Referencë: PPI/APM/2018/1/00019

Kohëzgjatja: 01.03.2019- 30.09.2020

Programi: Partneritete Akademike Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare e Shkëmbimit Akademik (NAWA)

Bashkëpunimi i palëve në zbatimin e projektit do të përfshijë:

  • Analiza e diskursit mediatik lidhur me fenomenin e migracionit në vendet e përzgjedhura evropiane, në veçanti diskursin mbi mediat sociale;
  • Përgatitja e një analize krahasuese të diskurseve në vendet individuale, duke treguar specifikat rajonale dhe problemet “pan-evropiane”;
  • Një krahasim i metodologjive të hulumtimit të diskursit të përdorur nga hulumtuesit nga qendrat e ndryshme kërkimore si një përpjekje për të zhvilluar një standard të përbashkët.
  • Krijimin e një ekipi hulumtues që punon në analizën e diskursit mediatik mbi emigrantët në vendet partnere dhe organizimin e seminareve informuese, duke përdorur për informim median televizive dhe atë të shkruar.

Partner kryesor: Collegium Civitas, Polonia

Partnerët:

  1. London School of Economics and Political Science;
  2. Masaryk University;
  3. Kiev National University Taras Shevchenko;
  4. University of Tirana.