Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit për vitin akademik 2020-2021 ofronsërish bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit për vitin akademik 2020-2021 ofronsërish bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë.

NJOFTIM

Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit për vitin akademik 2020-2021 ofron sërish bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë.

Për më shumë informacion klikoni linkun:
https://grants.at// (në gjuhën angleze dhe gjermane).

Në linkun e mësipërm nuk janë të përfshira vetëm grantet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit, por edhe informacione mbi programin e bursave të institucioneve të tjera.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!