Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale - UNIVERSITETI I TIRANËS

Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale

 

 

Titulli: Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Agjencia Universitare e Frankofonisë në bashkëpunim me Fondin e Kërkimit Shkencor të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës bullgar.
Kohëzgjatja: 2019 – 2020
Programi Agjencia Universitare e Frankofonisë në bashkëpunim me Fondin e Kërkimit Shkencor të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës bullgar.
Përshkrimi: Qëllimi është zhvillimi i mjeteve gjuhësore dhe strategjive të komunikimit në fushën e turizmit dhe zhvillimin e hulumtimeve në këtë fushë, si një nga fushat prioritare të rajonit. Kërkimi dhe analizimi i tyre synon të promovojë trashëgiminë kulturore kombëtare si edhe turizmin përmes produktit të mjeteve adekuate në fushën e komunikimit në gjuhë të huaj.