NDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE MBI RRITJEN EKONOMIKE NË SHQIPËRI. ROLI I KAPACITETIT ABSORBUES – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE MBI RRITJEN EKONOMIKE NË SHQIPËRI. ROLI I KAPACITETIT ABSORBUES