Ndikimi i kapitalit njerezor ne uljen e varferise dhe rrezikut te saj ne Shqiperi – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndikimi i kapitalit njerezor ne uljen e varferise dhe rrezikut te saj ne Shqiperi