NDIKIMI I MEDIAS GLOBALE NË KULTURËN DHE IDENTITETIN E RINISË SHQIPTARE