NDIKIMI I ZHVILLIMIT TË BIZNESIT MIDIS SHQIPËRISË DHE ITALISË NË ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE INTEGRIMIN EVROPIAN TË SHQIPËRISË (FOKUS RAJONI I VLORËS) – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I ZHVILLIMIT TË BIZNESIT MIDIS SHQIPËRISË DHE ITALISË NË ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE INTEGRIMIN EVROPIAN TË SHQIPËRISË (FOKUS RAJONI I VLORËS)