Në kuadër të zgjerimit të rrethit të partnerëve ndërkombëtarë, Universiteti i Tiranës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Universiteti i Janinës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Triantafyllos Almpanis nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale të bashkëpunimit. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Në kuadër të zgjerimit të rrethit të partnerëve ndërkombëtarë, Universiteti i Tiranës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Universiteti i Janinës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Triantafyllos Almpanis nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale të bashkëpunimit.

Në kuadër të zgjerimit të rrethit të partnerëve ndërkombëtarë, Universiteti i Tiranës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Universiteti i Janinës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Triantafyllos Almpanis nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale të bashkëpunimit. 

Gjatë ceremonisë së nënshkrimit, të dy rektorët shprehën besimin reciprok, gatishmërinë dhe vullnetin për një bashkëpunim afatgjatë e të frytshëm.

Bashkëpunimi do të përfshijë fusha me interes të përbashkët si organizim aktivitetesh, shkëmbim përvojash, projekte të përbashkëta kërkimore-shkencore, etj. 

2

Image 1 of 3