NGA MARKETINGU MIKS TE ALTERNATIVAT E BASHKË-KRIJIMIT – SFIDAT E MARKETINGUT TË QENDRUESHËM PËR TRASHËGIMINË KULTURORE