NJË AKTIV I PAÇMUAR-VLERA E BURIMEVE NJERËZORE DHE KONTABILITETI I TYRE – UNIVERSITETI I TIRANËS

NJË AKTIV I PAÇMUAR-VLERA E BURIMEVE NJERËZORE DHE KONTABILITETI I TYRE