NJË AKTIV I PAÇMUAR-VLERA E BURIMEVE NJERËZORE DHE KONTABILITETI I TYRE - UNIVERSITETI I TIRANËS

NJË AKTIV I PAÇMUAR-VLERA E BURIMEVE NJERËZORE DHE KONTABILITETI I TYRE