Një Reflektim Logjiko-Filozofik Mbi Mendimin dhe Modalitetin e të Mundurës