Blog - Page 11 of 369 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 13 – 17 Maj 2024.

  Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të […]

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Shtetëror të Shkencave të Aplikuara Šiauliai, Lituani, për pjesëmarrje në International Staff Week, në datat 13 – 17 Maj 2024.

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Shtetëror të Shkencave të Aplikuara Šiauliai, Lituani, për pjesëmarrje […]