ANALIZA E PËRCAKTUESVE TË KËNAQËSISË DHE BESNIKËRISË KONSUMATORE NË FUNKSION TË STRATEGJISË MARKETING(RASTI I INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE NË SHQIPËRI)

Xhevair PELIVANI – “Analiza e Përcaktuesve të Kënaqësisë dhe Besnikërisë Konsumatore në Funksion të Strategjisë Marketing(Rasti i Institucioneve Mikrofinanciare në Shqipëri)”

MARKETINGU NËPËRMJET INTERNETIT DHE RRJETEVE SOCIALE TË KOMUNIKIMIT.(ZBATIMI DHE POTENCIALET NË REALITETIN SHQIPTAR)

Metin BARXHAJ– “Marketingu nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale të komunikimit. (Zbatimi dhe potencialet në realitetin shqiptar)“

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha, zhvilloi një takim me Sh.T.Z. Zhou Ding, Ambasador i Republikës Popullore të Kinës në Tiranë

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha, zhvilloi një takim me Sh.T.Z. Zhou Ding, Ambasador i Republikës Popullore të Kinës në Tiranë. Gjatë takimit Rektori […]