Faqe 17 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikim për studentët e Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Konferencën e 10të Studentore të UNICA me temë “Transforming Your University in the post COVID-19 age” në datat 18 –21 Korrik 2021!

Hapet thirrja për aplikim për studentët e Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Konferencën e 10të Studentore të UNICA me temë “Transforming Your […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021. Në […]

MODELIMI DHE ANALIZA STATISTIKE E TË DHËNAVE TË MBIJETESËS, MODELIM PARAMETRIK DHE SEMI PARAMETRIK I TË DHËNAVE TË CENSURUARA

Lule BASHA – “Modelimi dhe analiza statistike e të dhënave të mbijetesës, modelim parametrik dhe semi parametrik i të dhënave të censuruara”  

Cental European University ofron mundësi bursash studimi dhe trajnimi për studentët e nivelin Master në fushat: Financë dhe Analizë biznesi

Cental European University ofron mundësi bursash studimi dhe trajnimi për studentët e nivelin Master në fushat: Financë dhe Analizë biznesi Universiteti i Tiranës ju informon […]

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021. Universiteti i […]