Faqe 18 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 12 – 16 Dhjetor 2022.

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë […]

Njoftim!Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor, fton të gjithë studentët të marrin pjesë në programin e Praktikave të Biznesit duke kryer një intership të paguar në Gjermani dhe duke rritur mundësinë e tyre për punësim në tregun e punës.

Njoftim! Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor (Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans), fton […]