Blog - Page 2 of 264 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës

Vendim Nr.4, datë 29/11/2021 “Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), […]