Faqe 22 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 15 – 19 Maj 2023.

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë […]

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, në Universitetin e Udine, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus […]

FTESË PËR OFERTË Nr.  10/2, Datë 06.03.2023 Për “Shërbim mirëmbajtje dhe hostimi i faqes web “sociale.al”                                                            Financuar në kuadër të Programit të UNICEF “2022-2026” DREJTUAR:      […]