Faqe 25 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 10 – 14 Tetor 2022.

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 17 – 21 Tetor 2022.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të […]

Universiteti i Tiranës në thirrjet për aplikime të vitit 2022 në fushën e veprimit Jean Monnet ka fituar në rang kombëtar vendin e parë.Në këtë thirrje janë përzgjedhur 8 projekte fituese nga të cilat 1 Jean Monnet Chair dhe 7 Jean Monnet Module.

        Të nderuar Profesorë,  Të dashur studentë,  Universiteti i Tiranës në thirrjet për aplikime të vitit 2022 në fushën e veprimit Jean […]