Faqe 27 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Sipërmarrjes dhe Administrimit në Lublin, Poloni, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 13-17 Qershor 2022.

  Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Sipërmarrjes dhe Administrimit në Lublin, Poloni, […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Saarlandit në Gjermani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 11-15 Korrik 2022.

  Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Saarlandit, Gjermani, për stafin akademik me […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 nëUniversitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit tëEkonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit tëTiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

  Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik […]

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore “Teknika të grumbullimit dhe determinimit të insekteve”, në periudhën kohore 13-18 qershor 2022.

    Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore  “Teknika […]