PARASHIKIMI I RRJEDHJES SË KLIENTELËS NË TELEFONINË CELULARE PËRMES KOMBINIMIT TË TEKNIKAVE TË EKSPLORIMIT TË TË DHËNAVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

PARASHIKIMI I RRJEDHJES SË KLIENTELËS NË TELEFONINË CELULARE PËRMES KOMBINIMIT TË TEKNIKAVE TË EKSPLORIMIT TË TË DHËNAVE