PËRDORIMI I TOKËS DHE EVOLUCIONI I PEIZAZHIT NATYROR NË GROPËN E POGRADECIT