PËRMIRËSIMI I PARASHIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PARASË NË FINANCAT PUBLIKE NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE TË INTELIGJENCËS SË BIZNESIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRMIRËSIMI I PARASHIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PARASË NË FINANCAT PUBLIKE NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE TË INTELIGJENCËS SË BIZNESIT