POTENCIALET NATYRORE TË ZONËS SË DRENICËS DHE RËNDËSIA SOCIO-EKONOMIKE E TYRE