PROBLEMI I SOVRANITETIT NË MENDIMIN FILOZOFIK TË SHEKULLIT TË XVII-XVIII - UNIVERSITETI I TIRANËS

PROBLEMI I SOVRANITETIT NË MENDIMIN FILOZOFIK TË SHEKULLIT TË XVII-XVIII