PROBLEMI I SOVRANITETIT NË MENDIMIN FILOZOFIK TË SHEKULLIT TË XVII-XVIII – UNIVERSITETI I TIRANËS

PROBLEMI I SOVRANITETIT NË MENDIMIN FILOZOFIK TË SHEKULLIT TË XVII-XVIII