Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration – UNIVERSITETI I TIRANËS

Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration

Titulli: Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration

Reference: 621117-EPP-1-2020-1-AL-EPPJMO-MODULE

Kohëzgjatja: 2020-2023

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Module

 

Përshkrimi: Ky projekt synon të zhvillojë module lëndësh ku do të adresohen çështjet e lidhura me menaxhimin e katastrofave në kuadër të politikave Evropiane të integrimit.