Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration – UNIVERSITETI I TIRANËS

Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration

 

 

 

Titulli: Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration
Reference: 621117-EPP-1-2020-1-AL-EPPJMO-MODULE,
Roli i UT: Koordinator
Kohëzgjatja: 2020-2023
Programi: Jean Monnet
Web: https://climateanddisasters.feut.edu.al/
Përshkrimi: Ky projekt synon të zhvillojë module lëndësh Jean Monnet, ku do të adresohen çështjet e lidhura me menaxhimin e katastrofave në kuadër të politikave Evropiane të integrimit