Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve”

 

Titulli: Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve” 
Roli i UT-së: Partner
Kohëzgjatja: 2018- 2019
Programi Agjencia Kombëtare e Frankofonise
Përshkrimi: Projekti synon të zhvillojë “edukimin nëpërmjet kërkimit”, duke nxitur frymën reflektuese dhe kritike të studentëve si edhe të mobilizojë njohuritë e transferueshme edhe në aktivitete të tjera të fushës turistike