Rektorët ndër vite – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektorët ndër vite

Universiteti i Tiranës, si pjesë e rëndësishme e historisë shkencore, intelektuale dhe kulturore të vendit, përgjatë 65 viteve të ekzistencës së tij është drejtuar me kontributin dhe eksperiencën e figurave të ndritura të shkencës që prej Prof. Dr. Zija KËLLIÇIT, rektorit të parë të Universitetit Shtetëror të Tiranës  deri tek Prof. Dr. Artan HOXHA rektorit aktual. Universiteti i Tiranës numëron 17 rektorë:

 

PROF. DR. ARTAN HOXHA  Gusht 2020  në vazhdim.

Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së, në Vitin 1983.

 

 

PROF. DR. MYNYR KONI  Maj 2016 – 2020

Diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Nartyrës të UT-së, në Vitin 1988.

 

 

 

 

PROF. DR. DHORI KULE 2008 – 2016

Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë të UT-së, në vitin 1982.

PROF. DR. SHEZAI RROKAJ 2003-2008

Diplomuar për gjuhë e letërsi frënge në Universitetin e Bordosë, Francë, në vitin 1984.

PROF. DR. MARENGLEN SPIRO 1997-2003

Diplomuar fizikan në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT-së, në vitin 1972.

PROF. DR. NESTOR THERESKA 1995-1997                                                                   

Diplomuar mjek i përgjithshëm në Fakultetin e Mjekësisë të UT-së, në vitin 1971.

PROF. DR.  RAIMOND SHARKO 1993-1995                                                            

Diplomuar fizikan në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT-së, në vitin 1970.

PROF. DR. HALIL SYKJA 1992-1993

Diplomuar fizikan në degën speciale të fizikës në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT-së, ne vitin 1969.

PROF. DR. ETHEM LIKAJ 1991-1992

Rektor i UT-së, i pari pas ndarjes së USHT-së në Universitet të Tiranës dhe Universitet Politeknik të Tiranës. Diplomuar për gjuhë e letërsi shqipe në Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të UT-së, në vitin 1966.

PROF. DR. NIKOLLA KONOMI 1988-1991                                

Diplomuar në Fakultetin Gjeologji-Miniera te UT-se si inxhinier gjeolog (1966).

PROF. DR. OSMAN KRAJA 1981-1988

Diplomuar për matematikë në Universitetin e Varshavës, në vitin 1952.

PROF. DR. PETRIT RADOVICKA 1975-1981

Diplomuar inxhinier për hidroenergjetikë në Institutin Energjitik të Moskës, në vitin 1951.

INXH. PERIKLI PRIFTI 1974-1975

Diplomuar inxhinier teknolog nafte në Moskë, në vitin 1958.

INXH.AGIM MERO 1972-1974

Diplomuar inxhinier ndërtimi në Institutin e Lartë Politeknik të Tiranës, në vitin 1957.

PROF. DR. JORGJI SOTA 1970-1972

I specializuar në shkencat shoqërore, në Moskë, në vitin 1958.

Z. KAHREMAN YLLI 1961-1970

Diplomuar në Akademinë Pedagogjike të Lionit, në Francë, në vitin 1938.

PROF. DR. ZIJA KËLLIÇI 1957-1961

Rektor i parë i Universitetit Shtetëror të Tiranës. I diplomuar në Universitetin Politeknik të Torinos (1939-1942) dhe në Institutin Politeknik   të Moskës (1950)