Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit Sorbonne Paris Nord Francë,  Prof. Dr.      Christophe Fouqueré nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale Erasmus+ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit Sorbonne Paris Nord Francë,  Prof. Dr.      Christophe Fouqueré nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale Erasmus+

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit Sorbonne Paris Nord Francë,  Prof. Dr.     
Christophe Fouqueré nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale Erasmus+ e cila do të mundësojë shkëmbime të përbashkëta për studentët në të gjitha ciklet e studimit dhe personelit akademik, personelit ndihmës akademik/administrativ, duke filluar nga viti akademik 2023-2024. 
 
Kjo marrëveshje nënshkruhet në vazhdën e bashkëpunimeve midis dy institucioneve tona (diploma e dyfishtë master në Natural Language Processing si dhe  projektet e ndryshme bilaterale midis personelit
akademik të UT-së dhe USPNS-së).