Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, Prof. Dr. Dhimitri Bello nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes dy universiteteve – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, Prof. Dr. Dhimitri Bello nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes dy universiteteve

 

Sot më datë 10.12.2020, Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, Prof. Dr. Dhimitri Bello nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes dy universiteteve me qëllim nxitjen e bashkëpunimit dhe zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta, promovimin e shkëmbimeve të përvojës në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, për çështje të interesit të përbashkët, dhe në veçanti zhvillimin e programeve të përbashkëta në kuadrin e bashkëpunimit kombëtar.