Resilience and European Integration for the Western Balkans – UNIVERSITETI I TIRANËS

Resilience and European Integration for the Western Balkans

 

Titulli: Resilience and European Integration for the Western Balkans
Referenca: 590916-EPP-1-2017-1-AL-EPPJMO-MODULE,
Roli i UT-së: Koordinator
Kohëzgjatja: 2017-2020
Programi Jean Monnet
Përshkrimi: Në kuadër të projektit janë zhvilluar module lëndësh Jean Monnet, ku ka mbizotëruar tematika e integrimit të Ballkanit Përëndimor në Bashkimin Europian