RISIGURIMET DHE APLIKIMI I TEORISË SË VLERAVE EKSTREME NË PRIMIN E RISKUT TË RISIGURIMIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

RISIGURIMET DHE APLIKIMI I TEORISË SË VLERAVE EKSTREME NË PRIMIN E RISKUT TË RISIGURIMIT