ROLI I CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË KËNAQËSINË KONSUMATORE NË INDUSTRINË E SIGURIMEVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

ROLI I CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË KËNAQËSINË KONSUMATORE NË INDUSTRINË E SIGURIMEVE