ROLI I FAMILJES NË KRIJIMIN E MARRËDHËNIEVE INTIME DHE MIQËSORE TEK ADOLESHENTËT