ROLI I MBNJ NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE TË NDËRMARRJEVE TURISTIKE (QARKU I GJIROKASTRËS)