ROLI I MBNJ NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE TË NDËRMARRJEVE TURISTIKE (QARKU I GJIROKASTRËS) – UNIVERSITETI I TIRANËS

ROLI I MBNJ NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE TË NDËRMARRJEVE TURISTIKE (QARKU I GJIROKASTRËS)