Seminar në fushën e Protokoll-Arkivës datë 31.03.2022 ora 09:00-13:00 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Seminar në fushën e Protokoll-Arkivës datë 31.03.2022 ora 09:00-13:00

Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha , fton personelin e administratës së UT-së të marrë pjesë në seminarin e fushës së Protokoll-Arkivës, i cili do të zhvillohet më datë 31.03.2022, ora 09:00-13:00, me pjesëmarrjen e katër trajnuesve nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Aktiviteti do të organizohet në sallën “Aula Magna” të godinës “Liria”. 

Linku për regjistrimin si pjesëmarrës : https://forms.office.com/r/VQdG0M1BNU

Në vijim gjeni agjendën e seminarit dhe biografinë e secilit prej katër trajnuesve. 

Program-seminari. agjenda datë 31.03.2022

Bio-Trajnues