SFIDAT E BIG DATA NË INSTITUCIONET PUBLIKE, RASTI I SHQIPËRISË