SFIDAT E BIG DATA NË INSTITUCIONET PUBLIKE, RASTI I SHQIPËRISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

SFIDAT E BIG DATA NË INSTITUCIONET PUBLIKE, RASTI I SHQIPËRISË