SHKAQET DHE SIMPTOMAT E FALIMENTIMIT:NJË ANALIZË SASIORE DHE CILËSORE E BIZNESEVE SHQIPTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

SHKAQET DHE SIMPTOMAT E FALIMENTIMIT:NJË ANALIZË SASIORE DHE CILËSORE E BIZNESEVE SHQIPTARE