SI NDIKOJNË AFTËSITË E FIRMAVE, INOVACIONI DHE MODELET E BIZNESIT NË PERFORMANCËN E FIRMAVE NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

SI NDIKOJNË AFTËSITË E FIRMAVE, INOVACIONI DHE MODELET E BIZNESIT NË PERFORMANCËN E FIRMAVE NË SHQIPËRI