SISTEMI I PËRKUJDESIT SOCIAL NË SHQIPËRI – VLERËSIMI I TIJ DHE PËRQASJA ME MODELET EUROPIANE (VLERËSIMI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA NDAJ VIKTIMAVE TË DHUNËS NË FAMILJE – UNIVERSITETI I TIRANËS

SISTEMI I PËRKUJDESIT SOCIAL NË SHQIPËRI – VLERËSIMI I TIJ DHE PËRQASJA ME MODELET EUROPIANE (VLERËSIMI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA NDAJ VIKTIMAVE TË DHUNËS NË FAMILJE