STATISTIKA GJYQËSORE PENALE, MATJA E KRIMIT NË SHQIPËRI DHE KRAHASIMI ME STANDARDET EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE - UNIVERSITETI I TIRANËS

STATISTIKA GJYQËSORE PENALE, MATJA E KRIMIT NË SHQIPËRI DHE KRAHASIMI ME STANDARDET EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE