STATISTIKA GJYQËSORE PENALE, MATJA E KRIMIT NË SHQIPËRI DHE KRAHASIMI ME STANDARDET EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STATISTIKA GJYQËSORE PENALE, MATJA E KRIMIT NË SHQIPËRI DHE KRAHASIMI ME STANDARDET EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE