Struktura dhe niveli i pagave për personelin akademik dhe ndihmës akademik të Rektoratit dhe Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitatre të Universitetit të Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Struktura dhe niveli i pagave për personelin akademik dhe ndihmës akademik të Rektoratit dhe Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitatre të Universitetit të Tiranës