STUDIMI I ROLIT KYÇ TË PARATIROIDES NË METABOLIZMIN E KALCIUMIT DHE FOSFORIT NË POPULLATËN SHQIPTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIMI I ROLIT KYÇ TË PARATIROIDES NË METABOLIZMIN E KALCIUMIT DHE FOSFORIT NË POPULLATËN SHQIPTARE